Course Content
הקדמה לקורס קריאה
0/1
הקשבה למילים, שימוש בכללים הנלמדים
0/2
מודול 1 – קריאה וכתיבה באנגלית
About Lesson
בסרטון זה נעבור על הכללים 1-3 המופיעים בספר הלימוד: 

כלל 1 – אין הבדל באופן ההגייה של האותיות הגדולות והקטנות באנגלית, לדוגמא על אף ש A/ a נכתבות שונה, הצליל שלהן זהה.

כלל 2 – שם של אדם, שפה, עיר או מקום – תמיד יכתבו באות גדולה אפילו באמצע או בסוף משפט.

כלל 3 – אות ראשונה בתחילת משפט חדש – תמיד אות גדולה.

ניתן לעקוב אחר ההגייה הנכונה של המילים באמצעות הדף בו מופיעות כל אותיות ה ABC – (אותו תוכלו להוריד ממש מעל לשורות אלו), ואופן הגייתם הנכונה. נוסף על כך, יש את הדף בו מרוכזים כל הכללים, בו ניתן להיעזר על מנת לראות את הכללים עליהם המרצה מדבר במהלך הסרטון. מומלץ לחזור אחרי המרצה בעת שהוא הוגה את האותיות, הקשיבו לצליל הנכון של המילה, עצרו את הסרטון ואמרו את האות בעצמכם. חיזרו על כך מספר פעמים עד שתרגישו שאתם הוגים את האות באופן הנכון.

בין השאר נלמד בסרטון:
  1. יש הבדל בין שם האות, איך שאנו אומרים את האות, לבין הצליל שהאות יוצרת כאשר היא מופיעה בתוך מילה או משפט. לדוגמא לאות A יש שני צלילים, השם שלה, ואיך שהיא נהגת כשהיא בתוך מילה.
  2. לכל אותיות התנועה באנגלית A, E, I, O, U יש שני אופני הגייה, אחד שם האות, והשני צליל האות, נעמוד על אופני ההגייה הנכונים בשיעורים הבאים.
  3. לאותיות C, G גם יש שני צלילים שונים של האות למרות שהם לא אותיות תנועה אלא אותיות עיצור, נעמוד על ההבדלים בין צלילי האותיות בשיעורים הבאים.
  4. הצליל של האות Q לא קיים בעברית, יש לה אופן הגייה ייחודי.
Exercise Files
1 ABC Sounds.jpg
Size: 216.44 KB
0% Complete

התחבר באמצעות

או הזן שם אימייל וסיסמה

יש לכם שאלות?

דברו איתנו

או השאירו פרטים ונחזור אליכם.