“למדתי בקורס של המרכז לאנגלית אצל הרב יוסף חיים בראג, לא האמנתי שזה כל כך קל ללמוד לדבר ולהכיר כללים של שפה חדשה ולא מוכרת, ככה זה כשמלמדים בשפה ברורה ובשיטה קולעת ממוקדת ויעילה” —מנדי