מתחת לשורות אלו, תמצאו דף ובו הנחיות מדויקות לכתיבת האותיות ומתחתיו דף שורות לכתיבה נוחה ולתרגול. הורידו את הקבצים והשתמשו בהם מיד לאחר שתצפו בסרטון שהכנו עבורכם.

מומלץ להתחיל על ידי כתיבת אות גדולה, לדוגמה: A בשורה שלימה ואז בשורה נוספת את האות a הקטנה. מומלץ לכתוב שורה שלימה של כל אות בכדי לתרגל היטב. זכרו להשתמש בסימני המספרים בכל אות כדי ללמוד את כתיבת האותיות בצורה תקינה ומהירה.