בכלל הזה נתייחס לאותיות הניקוד: I, O ונלמד להבחין מתי אנו הוגים את האות כמו שם האות. 

כאשר יש אחרי אות התנועה I, O שתי אותיות עיצור, אנו נקרא את האות בשם האות כפי שלמדנו בסרטון הראשון.