במילים קטנות, נשמע את הצליל של אותיות הניקוד – A ,E ,I ,O , U ממש כשם האות. בסרטון הבא נציג מספר דוגמאות למילים קצרות עם אותיות ניקוד בסופן. שימו לב, יש שני מקרים חריגים בהם האות נוהגת אחרת מהכלל וגם אליהם, נתייחס בסרטון.