כלל שבע מעט מורכב להבנה. למעשה, הנקודה שהמורה עומד עליה בכלל הזה, הוא ההבדל בין העברית לאנגלית, בעברית צליל האותיות לרוב, ברור ומובן. אך באנגלית לעיתים אותיות המרכיבות מילה אחת, לא כל האותיות נשמעות בעת אמירת המילה