בכלל הזה נלמד על צירוף האותיות GH.  

שימו לב, לצירוף של שתי האותיות הללו יכולות להיות שלוש אפשרויות שונות בקריאה באנגלית. שימו לב לדוגמאות השונות הממחישות את אופני ההגייה השונים של האותיות GH.