בסרטון נלמד על אותיות KN. 

בכלל המאד לא שגרתי הזה, נלמד שכאשר הצירוף הזה מופיע בתחילת המילה – לא נשמע את ה K אלא רק את ה N. שימו לב להסבר ולהדגמה.