הכלל הזה מתייחס לצליל המופק משילוב האותיות PH. בסרטון הבא  נסביר איך הצליל הנכון נשמע, וניתן דוגמאות.