הכלל הזה מתייחס לצליל המופק משילוב האותיות SH. בסרטון נסביר איך הצליל הנכון נשמע, וניתן כמובן מספר דוגמאות להמחשה.