בכלל הזה, נלמד ונפתח מודעות לכך כי לאות S באנגלית יש בדרך כלל צליל כמו לאות ס’, אך לעיתים צליל כמו האות ז’.