בסרטון נלמד על הצליל המופק מצירוף האותיות OW/OU.

בנוסף, תקבלו טיפ יישומי כיצד לבטא צירופים אלו וכיצד להגות את האותיות כראוי.