בכלל זה נלמד על הצליל הנכון לאמירת צירוף האותיות ER , נשמע כיצד המורה הוגה את האותיות ונחזור מספר פעמים עד להפקת הצליל הנכון.