הכלל הזה מתייחס לצליל המופק משילוב האותיות “TION”.

בסרטון נסביר ונמחיש מהו הצליל שאותיות אלו מפיקות וכיצד יש להגות אותן באופן תקין.