בכלל נלמד על הצליל המופק משילוב אותיות TH. הצליל אינו קיים בעברית ולכן קשה לישראלים לבטא אותו נכון, עם זאת שילוב האותיות הנ”ל מופיעה רבות בשפה האנגלית ולכן נשתדל להקפיד לבטא כראוי את הצליל. 

בסרטון תיווכחו, כי ל TH יש שני צלילים דומים אך שונים  ונמחיש מהו ההבדל ביניהם. מומלץ לחזור מספר פעמים אחרי המורה עד להגייה נכונה.