בכלל זה נלמד על האות Y.  מה שמעניין בה הוא, שלמרות שהאות Y איננה אות ניקוד/תנועה, כאשר היא מופיעה בסוף מילה, היא תקבל צליל של אות ניקוד/תנועה. בסרטון נסביר איך נקרא את האות Y נכון, ונעמוד על הצלילים השונים של האות.