בכלל הזה נתייחס לצליל האות A.

אחת התופעות המיוחדות לאות זו היא קיומם של מספר צירופי אותיות שיוצרים את הצליל של שם האות A וזאת למרות, שלא תמיד האות A כתובה במילה. 

הקשיבו היטב למרצה, והקפידו לקרוא בשם האות A בצירופים השונים שיוצגו בסרטון.