בסרטון זה נכיר את אותיות הניקוד (/התנועה): A,E,I,O,U

נסביר על ההבדל באופן הגיית אותיות התנועה, אם הן מופיעות לבד במילה, לבין אם האות מופיעה במילה כשיש לידה אות תנועה נוספת.

כמו כן נעמוד על העובדה כי כאשר מופיעות שתי אותיות תנועה ברצף, לא שומעים את אות התנועה הראשונה, והיא נותנת את כוחה לאות התנועה השנייה שנשמעת יותר מודגשת.

בסרטון זה נעמוד על הבדלי הקריאה באותיות התנועה, ומומלץ לחזור אחרי המורה בדגש על ההבדלים בין הצלילים השונים של אותה אות. חיזרו אחרי המרצה תוך כי צפייה מספר פעמים, עד שתהגו את האותיות בצורה נכונה, בשני האופנים.

לאוזן הישראלית צלילי האותיות השונים עלולים להישמע דומים מאוד, לכן רק לאחר שחוזרים על הסרטון מספר פעמים ואומרים את המילים והאותיות כפי שהמרצה אומר אותן, רק אז נבחין בהבדל.

הנחיות ללימוד:

מומלץ להוריד ולפתוח בנפרד את קובץ ה PDF ולבדוק אם הבנתם נכונה את דברי המרצה, ולאחר מכן, לשוב ולצפות בשנית בסרטון.