בסרטון הזה נלמד על האותיות C, G. לאותיות הללו שני אופני הגייה, כלומר, האות C יוצרת שני צלילים שונים, והוא הדין לגבי האות G. בסרטון נסביר מתי אנו קוראים את האות בצליל אחד ומתי בצליל השני. 

נראה גם כי קיימים מקרים יוצאי דופן בקריאת האות G. מומלץ לחזור על הסרטון מספר פעמים עד להפנמת הכלל, כלל זה יסייע לנו רבות בקריאה נכונה ובהגייה נכונה של מילים.