בשונה מעברית, זמן עבר באנגלית מחולק לשלושה חלקים:

  • עבר פשוט (Past simple)
  • עבר מתמשך (Past progressive)
  • עבר מושלם (Past perfect)

העבר הפשוט הוא השמיש ביותר מבין השלושה. בכדי לומר נכון פעלים בזמן עבר, לרוב נוסיף לפועל הרגיל אותיות ED. יצויין כי יש פעלים יוצאים מן הכלל. 

בסרטון נסביר על הצלילים השונים של הפועל בעקבות הוספת האותיות וכיצד יש להגותן נכון.