ספר הקורס המקוון המלא עומד כאן לרשותכם. 
שימו לב כי בחלק מהעמודים נמצאים כפתורי מדיה שונים עליהם ניתן להקליק ולפתוח סרטונים או קבצי אודיו 
בהם תוכלו להיעזר ללימוד מלא של הנושא באופן ברור ומסודר.